Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van de e-commerce website mch.store

Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden

a. Door toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van onze e-commerce website, accepteert u volledig en zonder voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden.

b. Als u deze voorwaarden niet accepteert, maak dan geen gebruik van onze website.

Gebruik van de website

a. U mag onze website alleen gebruiken voor legale doeleinden en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

b. U stemt ermee in om de website niet te gebruiken op een manier die inbreuk kan maken op de rechten van anderen, de geldende wetten kan overtreden of de veiligheid van de website kan schaden.

Gebruikersaccount

a. Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van onze website, kan het nodig zijn dat u een gebruikersaccount aanmaakt.

b. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw inloggegevens en voor alle activiteiten die onder uw account worden uitgevoerd.

c. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account.

Producten en bestellingen

a. De producten die beschikbaar zijn op onze website worden zo nauwkeurig mogelijk gepresenteerd. We garanderen echter niet de volledige nauwkeurigheid van de beschrijvingen, afbeeldingen of prijzen.

b. De bestellingen die u plaatst zijn onderworpen aan onze goedkeuring en kunnen naar eigen goeddunken worden geweigerd of geannuleerd.

c. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de beschikbare producten te beperken, de verkoop in bepaalde regio's te beperken of de kenmerken van de producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Prijs en betaling

a. De prijzen van de producten worden weergegeven in de lokale valuta en kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

b. De verzendkosten en eventuele andere bijkomende kosten worden duidelijk vermeld tijdens het bestelproces.

c. Betalingen moeten worden gedaan volgens de geaccepteerde betaalmethoden op onze website. De betalingsinformatie moet correct en geldig zijn.

Intellectueel eigendom

a. Alle inhoud op onze website, inclusief teksten, afbeeldingen, logo's, handelsmerken, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

b. U bent niet gemachtigd om de inhoud van de website op enigerlei wijze te reproduceren, distribueren, wijzigen of gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheidsbeperking

a. We garanderen niet de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie op onze website.

b. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte, gevolgschade of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van onze website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

a. We behouden ons het recht voor om op elk moment een deel of het geheel van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, bij te werken of te verwijderen.

b. De wijzigingen worden van kracht zodra ze op de website zijn gepubliceerd. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de gebruiksvoorwaarden te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Algemene bepalingen

a. Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van onze e-commerce website.

b. Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van onze e-commerce website. Door gebruik te maken van onze website erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en volledig hebt geaccepteerd. Als u deze voorwaarden niet accepteert, maak dan geen gebruik van onze website.