Privacyregels

Privacyregels

1. ONDERWERP

Laat me je iets vertellen over mijn reis naar Frankrijk. Ik ging vorige zomer naar Parijs en het was geweldig. Ik bezocht de Eiffeltoren, het Louvre Museum en maakte een boottocht over de Seine. Het eten was heerlijk, vooral de croissants en de kaas. Ik vond het ook leuk om door de charmante straatjes van Montmartre te wandelen. Over het algemeen was het een geweldige ervaring en ik kan niet wachten om terug te gaan. S.A. moderne comfortwoning (hierna "MCH" genoemd), met hoofdkantoor gevestigd op Chaussée de Charleroi 1, 1380 Plancenoit (Lasne) in België, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0440.139.181 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op de website. mch.store.

MCH past als Belgisch bedrijf de Belgische wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer toe met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Op 25 mei 2018 trad de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming in werking, namelijk de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). U kunt erop vertrouwen dat MCH voldoet aan de eisen van de AVG. Wij respecteren de privacy en streven ernaar de vertrouwelijkheid van alle bezoekers van onze website en winkel te behouden.

In de onderstaande verklaring over gegevensbescherming leggen wij uit welke informatie over u wordt opgeslagen op onze website of in onze winkel, hoe deze gegevens worden verwerkt en gebruikt, en met wie u contact kunt opnemen als u vragen heeft.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens, met uw toestemming, om u een zo gepersonaliseerde service mogelijk te bieden.

Deze privacyverklaring beschrijft de procedures voor deze gegevensverwerking.

2. GEGEVENSVERZAMELING

Wanneer gebruikers van onze e-commerce website een account aanmaken, zich inschrijven voor onze nieuwsbrief, een artikel online kopen of contact opnemen met onze klantenservice, kunnen bepaalde persoonlijke gegevens worden verzameld, zoals namen, factuur- en verzendadres, telefoonnummer, e-mailadres, btw-nummer (indien van toepassing) en betaalinformatie.

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op een transparante manier en met expliciete toestemming van de gebruikers van de website.

3. GEBRUIK VAN GEGEVENS

Wij delen uw informatie niet met derden.

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens om bestellingen te verwerken, facturen op te stellen, producten te verzenden, garanties te activeren, maar ook om u meer informatie te verstrekken en een efficiënte klantenservice te bieden.

Met uw toestemming kunnen wij u op de hoogte houden van nieuwtjes en promoties. Als u dit niet langer wenst, kunt u zich eenvoudig uitschrijven door op de link onderaan onze nieuwsbrief te klikken.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met onze serviceproviders, zoals onze vervoerders, om de levering van uw bestelling mogelijk te maken, evenals met onze leveranciers in het kader van een fabrieksgarantie. Deze serviceproviders zijn gemachtigd om de gegevens die we verzamelen alleen te gebruiken voor het uitvoeren van hun taken en zijn strikt beperkt in het gebruik van uw persoonlijke informatie.

Uw gegevens worden bewaard totdat u vraagt ​​ze te verwijderen.

De gegevens kunnen ook gebruikt worden om de gebruikerservaring te verbeteren, aanbiedingen en promoties te personaliseren, statistische analyses uit te voeren en te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. GEGEVENSBEHOUD

De persoonlijke gegevens van gebruikers worden bewaard zolang als nodig is om de hierboven gestelde doelen te bereiken, op voorwaarde dat er een wettelijke basis is om deze gegevens te verwerken, of in het kader van een legitiem belang, waarbij MCH altijd de belangen van de gebruiker in overweging neemt. We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is, dat wil zeggen zolang uw gebruikersprofiel actief is, of zolang de persoonlijke gegevens nodig zijn om bepaalde producten of diensten aan te bieden, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

De persoonlijke gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server, en we nemen een reeks maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie beschermd is tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of ongeoorloofde openbaarmaking, in overeenstemming met passende veiligheidsnormen.

Wij waarderen uw vertrouwen en streven ernaar uw informatie te beschermen. personnelles.Tous Onze medewerkers die toegang hebben tot of betrokken zijn bij de verwerking van persoonlijke gegevens, respecteren de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens.

Wij kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuist of onrechtmatig handelen door derden met betrekking tot persoonlijke gegevens.

Geachte heer/mevrouw, Wij willen u graag op de hoogte stellen dat de website mch.store kan links bevatten naar andere websites, hyperlinks of verwijzingen naar andere websites die we niet beheren en waarop deze Privacyregels niet van toepassing zijn.

Wij raden u dan ook aan om de privacyregels van elke website die u bezoekt, zorgvuldig te lezen, aangezien deze regels kunnen verschillen van de huidige Privacyregels.

Le partage des données est un processus qui consiste à transférer des informations d'une personne ou d'une organisation à une autre. Cela peut être fait à différentes fins, telles que la collaboration, la communication ou l'analyse des données. Lorsqu'il s'agit de partager des données, il est important de respecter les règles de confidentialité et de protection des données. Cela signifie qu'il faut obtenir le consentement des personnes concernées et s'assurer que les données sont sécurisées et utilisées de manière appropriée. Il existe différentes méthodes de partage des données, telles que l'envoi de fichiers par e-mail, le stockage dans le cloud ou l'utilisation de bases de données partagées. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, il est donc important de choisir celle qui convient le mieux à vos besoins. En résumé, le partage des données est un processus essentiel pour faciliter la collaboration et l'échange d'informations. Cependant, il est important de le faire de manière responsable et sécurisée pour protéger la confidentialité des données.

In het kader van de werking van onze e-commerce website kunnen bepaalde persoonlijke gegevens worden gedeeld met derden, zoals betalingsdienstaanbieders, verzendbedrijven voor het verzenden van producten, marketingdienstverleners, enzovoort.

We zorgen ervoor dat deze derde partijen ook de regels voor gegevensbescherming respecteren en dat ze persoonlijke gegevens alleen voor de afgesproken doeleinden gebruiken.

6. RECHTEN VAN GEBRUIKERS

Gebruikers hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken, in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Gebruikers hebben ook het recht om op elk moment hun toestemming in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, en de overdraagbaarheid van hun gegevens te verzoeken.

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, wordt de gebruiker of betrokken persoon verzocht om een schriftelijk ondertekend verzoek te sturen naar MCH, per post (bij voorkeur aangetekend) of per e-mail naar het volgende adres: info@.mch-com.be. Vergeet niet om een recto kopie van je identiteitskaart bij te voegen.

APD). L'utilisateur peut contacter l'APD pour signaler toute violation présumée de ses droits en matière de protection des données. L'APD examinera ensuite la plainte et prendra les mesures appropriées pour protéger les droits de l'utilisateur. Il est important de noter que l'utilisateur peut également engager une action en justice contre l'organisme responsable de la violation de ses droits en matière de protection des données.https://www.privacycommission.beI'm sorry, but you haven't provided any text to translate. Could you please provide the text you would like to have translated from French to Dutch?

7. COOKIES EN GELIJKAARDIGE TECHNOLOGIEËN

Door onze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in uw browser of op de harde schijf van uw computer en uw voorkeuren opslaat wanneer u onze website gebruikt. Dit zorgt voor een betere ervaring tijdens uw bezoeken aan onze website en stelt ons ook in staat om onze website te optimaliseren. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken. Door onze website te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met de verwerking van informatie door Google op de hierboven beschreven manier en voor de hierboven beschreven doeleinden. Een waarschuwingsbanner verschijnt onderaan onze website bij uw eerste bezoek om uw toestemming te verkrijgen.

Gebruikers kunnen hun cookievoorkeuren beheren en deze technologieën uitschakelen in de instellingen van hun browser.

MCH maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u onze website gebruikt, rapporten over de activiteit op onze website op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de activiteit op onze website en het gebruik van internet. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt. Door deze website te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met de verwerking van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

8. MARKETING COMMUNICATIE

Gebruikers kunnen ervoor kiezen om marketingcommunicatie van ons te ontvangen, zoals speciale aanbiedingen, promoties, nieuwsbrieven, enzovoort.

Gebruikers hebben het recht om zich op elk moment uit te schrijven voor deze communicatie door gebruik te maken van de afmeldingslinks die in de e-mails worden verstrekt of door hun communicatievoorkeuren bij te werken op onze website.

9. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSBESCHERMING

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via onze e-commerce website worden verzameld en wij zorgen ervoor dat we voldoen aan de Belgische wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

Deze regels voor gegevensbescherming zijn in overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en hebben tot doel de vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonlijke gegevens van gebruikers van onze e-commerce website te waarborgen. Wij behouden ons het recht voor om deze regels voor gegevensbescherming van tijd tot tijd bij te werken, rekening houdend met wettelijke en technologische ontwikkelingen.

10. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Op elk moment kunt u ons vragen om informatie over de bij ons geregistreerde gegevens met betrekking tot u. Voor vragen over de beveiliging van deze informatie kunt u contact met ons opnemen via info@mch-com.be. Uw vraag zal zo snel mogelijk worden behandeld, en we zullen de wettelijke termijn van 30 dagen voor het beantwoorden niet overschrijden.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze Privacyregels worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat het enige toepasselijke recht is in geval van een geschil. De rechtbanken van het arrondissement Nijvel zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil dat zou kunnen ontstaan uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacyregels.

De onderstaande link. de traduction est très utile pour convertir du texte de Français en Nederlands..

Laatste update van de verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens: 19 mei 2023.